REZOLUȚIA

20150905_181532 rezolutia 2

Cu privire la crearea formațiunii politice ”DREAPTA”

Noi, participanții la masa rotundă ”Politica altfel” care s-a desfășurat în data de 5 septembrie 2015 la

Chișinău, Republica Moldova,

– Optând pentru reunificarea celor două state românești – Republica Moldova și România, ca soluție

unică și inevitabilă întru repararea consecințelor istorice ale pactului Hitler-Stalin, pledăm pentru

reîntregirea națiunii românești, parte componentă a civilizației europene și parte integrantă a Uniunii

Europene,

– Reiterând necesitatea armonizării tuturor segmentelor societale: politic, economic, legislativ, social

ale Republicii Moldova și României,

– Constatând necesitatea soluționării crizei profunde, care a cuprins toate sferele vieții: socială,

economică, politică, morală, culturală din Republica Moldova,

– Pledând pentru lichidarea precarității sociale, ecologice și economice a cetățenilor Republicii

Moldova, prin stimularea pe toate căile a antreprenoriatului mic și mijlociu, liber de corupția

instituțională,

– Dorind redresarea situației din sistemul financiar–bancar prin dezoffshorizarea și transparentizarea

acționariatului, pentru restituirea miliardului furat și pentru evitarea în viitor a colapsului economic și

social al societății,

– Intenționând să stopăm disfuncționalitatea justiției din Republica Moldova în materie de combatere

a corupției prin introducerea confiscării extinse în cadrul unui proces civil,

– Dorind funcționarea liberă de influență partinică a tuturor instituțiilor publice, inclusiv celor

administrative, puse fiind în serviciul cetățenilor prin introducerea ghișeului unic, cu excluderea

factorului corupțional,

– Intenționând îmbunătățirea calității vieții cetățenilor la nivel de comunități prin reforma teritorial-

administrativă, care va moderniza rapid și complex infrastructura localităților,

– Tinzând să asigurăm cetățenilor un mediu ambiant sănătos, prin demararea transformării industriale a

deșeurilor,

– Pledând pentru reformarea sistemului securitar al Republicii Moldova prin de-KGB-izarea tuturor

sferelor vieții politice, sociale, economice și insistând asupra adoptării Legii lustrației pentru

perioada 1944-2015,

– Optând pentru asigurarea securității vieții cetățenilor prin protejarea integrității lor fizice și morale de

pericolul fățiș militar și propagandistic, care vine din Est, în condițiile războiului ruso-ucrainean,

– Declarând teritoriul din stânga Nistrului zonă separatistă de ocupație rusească, drept urmare a

războiului ruso-moldovenesc de pe Nistru din 1992, și pledând pentru revizuirea acordului Snegur-

Elțin din 1993 cu schimbarea misiunii de pacificatori militari ruși în una internațională civilă sub

auspiciile ONU,

– Lansând apelul de a coagula toate partidele și mișcările sociale sănătoase de pe eșichierul de dreapta

din Republicii Moldova,

– Constatând mari carențe în modul de funcționare a partidelor politice din Republica Moldova și

aspirând la perfecționarea democrației, pluripartitismului, pluralismului de opinii, în vederea

privilegierii interesului public în numele binelui comun prin meritocrație și profesionalism,

Decidem formarea unui nou partid politic cu denumirea ”DREAPTA”, care își propune realizarea

reîntregirii națiunii românești prin reunificarea juridico-politică, economică, militară, diplomatică și

socială a Republicii Moldova cu România. Militând pentru reunificarea Republicii Moldova cu

România, DREAPTA va asigura transformarea la față a societății din Republicii Moldova prin

îmbunătățirea vieții tuturor cetățenilor săi fără nicio discriminare.

Lansăm pe această cale o invitație de a se alătura Grupului de Inițiativă persoanelor de bună credință

care s-au manifestat în calitate de profesioniști veritabili, oameni integri și patrioți ai neamului, în

diverse domenii de activitate (reprezentanți ai societății civile, jurnaliști, oameni de cultură, savanți,

profesori, reprezentanți ai diasporei, etc.).

Grupul de inițiativă:

Ana Guțu

Dorin Dușciac

Anatol Arhire

Vitalie Marinuța

Gheorghe Șalaru

Ilie Ilașcu

Alina Ghețiu

Maxim Guțu

Victor Sandu

Partajare
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Email this to someone